D.G. d'Ordenació i Centres Docents

Subdirecció General d'Ordenació

Ensenyances d'Idiomes

Ordenació acadèmica > Ensenyances d'Idiomes

Informació general

Les ensenyances d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Estes ensenyances s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.

Currículums i Legislació

Avaluació

Proves de Certificació

Preinscripció i Matrícula

Proves homologades

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA