D.G. Ordenació i Centres Docents

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del professorat no universitari

Inici >PFLT

Informació general

  • ORDE de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyament no universitari. (Text legislatiu, objectius i continguts dels cursos)

Cursos 2011-2012

Informació de la Convocatòria Ordinària del PFLT en el Servici de Formació del Professorat

Per a qualsevol dubte respecte a la convocatòria realitze la consulta per escrit al correu del CEFIRE


Cursos 2010-2011

ATENCIÓ:

Els certificats d'assistència dels cursos del PFLT s'enviaran al centre de destinació o al domicili indicat en el formulari d'inscripció als cursos.

Calendari Curs 2010-2011

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALENCIA