Profesorat
Família
Alumnat
 
castellano
contacte
 
 
 
logomarca_orientados logomarcas_institucionales
  Inici > Accés professorat > Introducció General > Tècniques d'Estudi > Materials de Tècniques d'Estudi > Tècniques Mnemotècniques imagen libros abiertos
 
 

TÈCNIQUES MNEMOTÈCNIQUES

La memorització és un dels aspectes que més interés desperta en les tècniques d’estudi. Hi ha certes formes de reforçar i d’afavorir el record; una de les més utilitzades pels estudiants són les regles mnemòniques. El fonament d’estes és l’associació d’idees per a enllaçar elements solts i formar grups lògics, perquè la memòria no treballa bé amb grups aïllats, sinó que necessita organitzar lògicament el material que s’ha de memoritzar.

Des d“Orientats” volem ensenyar-te com dur a terme les formes de mnemotècnia més utilitzades en l’estudi:

A l’hora de memoritzar la taula d’elements químics, Liti-Beril·li-Bor-Carboni-Nitrogen-Oxigen-Fluor-Neó, es podria relacionar amb la frase següent: “Laura busca bé casa nova olorant fresques novetats”. En este exemple hem utilitzat la tècnica dels acròstics, el mètode de la qual consistix a organitzar els elements solts que hem de memoritzar per a formar una paraula o una frase amb les inicials d’estos elements. Este mètode també podem utilitzar-lo per a recordar frases senceres. En este cas, el procediment que s’ha de seguir serà el següent:

1.Reduir tot el text a les seues idees principals.

2.Condensar cada una d’eixes idees en una paraula representativa.

3.Formar l’acròstic amb la primera síl·laba o lletra de les paraules triades.

Una altra de les regles mnemòniques més utilitzada és la tècnica de la cadena.

Consistix a seguir des d’un principi una sèrie de passos:

1.Imaginar la primera paraula, que és necessari associar-la amb la segona. La segona paraula ha d’associar-se amb la tercera, d’esta manera desapareix la primera paraula en la nova associació. La quarta paraula s’associa amb la tercera i desapareix la segona, i així fins a l’última que es pretenga memoritzar.

2.La primera i l’última paraula hem d’associar-la a nosaltres mateixos. Això és important fer-ho per a evitar oblidar quina és la inicial i la final.

3.Intenta no elaborar històries molt complexes amb les paraules.

Exemple: els elements de la terra: sòlids (litosfera), líquids (hidrosfera) i gasos (atmosfera).

Podríem imaginar-nos que “La terra del meu jardí té pedres molt sòlides, en les quals es va vessar líquid de frens del meu cotxe quan este va xocar amb la bombona de gas que vaig canviar l’altre dia”.

Una altra forma d’organitzar lògicament els elements que volem retindre consistix en l’elaboració d’històries en què els diversos elements queden integrats. En la història, l’evocació d’un element ens porta a l’evocació del següent i així successivament fins completar-la. Ens facilitarà la utilització d’esta tècnica el fet d’haver esquematitzat abans el contingut a memoritzar.

Exemple: Si pretenem memoritzar les paraules següents:

Sistema nerviós -neurones-cos-dendrites-axó, les memoritzarem amb més facilitat si hi formem una història: “El sistema nerviós està constituït per unes cèl·lules altament especialitzades que s’anomenen neurones. Les neurones, a més d’un engrossiment anomenat cos, rodejat d’unes ramificacions anomenades dendrites, tenen un allargament anomenat axó”.

També pots utilitzar el ritme per a afavorir l’evocació del que s’ha aprés.

De xicotets, tots hem aprés algunes coses bàsiques, com les taules de multiplicar, utilitzant el ritme. De manera que per què no utilitzar l’entonació de la nostra cançó preferida per a aprendre’ns una lliçó?

Finalment, la tècnica dels llocs també facilitarà la retenció del material que hages d’estudiar. Consistix a associar la imatge de la idea que s’ha de memoritzar amb la imatge d’un lloc conegut.

Tria un itinerari que utilitzes habitualment, col·loca en diversos punts principals d’eixe recorregut cada una de les imatges que pretens recordar.

Per exemple, si has d’estudiar-te les comunitats autònomes, utilitzant el camí pel qual vas al col·legi, col·loca mentalment cada una d’estes en cada lloc que passes.<<anterior  
imprimir