S.G. Personal Docent

Personal Docent

Novetats

Inici > Novetats

Data Avís
13/01/2016

De conformitat amb el que establix la Disposició Final de la Resolució de 21 de desembre de 2015 pel qual s’acorda la publicació de l’Addenda que modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat pro Resolució de 26 de novembre de 2010, mentres que el procediment telemàtic d’adjudicació contínua no estiga adaptat al que establix l’esmentada Resolució, seguiran realitzant-se els procediments d’acord amb el que establix la Resolució de 18 de juliol de 2013 que regula els procediments d’adjudicació contínua.

12/01/2016

S’obrirà termini als participants del procediment de provisió de llocs (concurs de trasllats) perquè realitzen les seues peticions per via telemàtica en les dates següents:

  • Cos de Mestres: del 20 de gener de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 26 de gener de 2016, a les 23:59:59 hores.
  • Cossos de Secundària i Altres Cossos: del 2 de febrer de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 8 de febrer de 2016, a les 23:59:59 hores.
  • Cos d’Inspectors: del 22 de febrer de 2016, a les 00:00:00 hores, fins al 28 de febrer de 2016, a les 23:59:59 hores.


Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA