Direcció General de Personal

Convocatòria

Inici > Plurilingüisme > Convocatòria

Terminis Accés

  Sol·licitud d'inscripció

  Del 15 al 27 de gener

 • Accés

  Llistat provisional de sol·licituds admeses

  A partir del 2 de febrer

 • Accés

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses

  A partir del 16 de febrer

 • Accés

  Resultats convocatòria
 • Accés

  Inscripció prova d'acreditació nivell B2

  Des del 2 fins al 9 de setembre

 • Accés

  Llistats d'admissió
  • Alacant (IES Mare Nostrum)
  • Castelló (EOI Castelló)
  • València (IES Font de San Lluis)

  Resultats prova d'acreditació nivell B2

  Presntació de reclamacions des del 19 fins al 28 d'octubre

INFORMACIÓ PROVA D'ACREDITACIÓ

Característiquesde la prova

La prova estarà conformada per dos parts diferenciades i independents: part escrita i part oral. Cadascuna de les parts s'ha de superar amb un 60% per tal d'obtindre la qualificació d'apte. Cas de no superar alguna de les parts la qualificació global serà no apte.

La durada de la prova serà de 2h 30'

Per a accedir a la prova cal identificar­se amb DNI o document identificatiu oficial.

Part escrita: Constarà de dos tasques, en cada tasca caldrà triar una de les dos opcions de redacció proposades. Les redaccions s'hauran d'ajustar al mínim de paraules. La falta o excés d'un 25% del nombre de paraules proposades, comportarà la no superació de la tasca corresponent.

Part oral: Constarà d'un monòleg (2/3 min) i un diàleg (5/6 min). Els examinadors facilitaran els models de monòleg i diàleg als participants que disposaran de 5 minuts per a la seua preparació. Tant el monòleg com el diàleg es prepararan individualment.

Criteris d'avaluació:

En cap cas la prova està relacionada amb la certificació del curs.

 

Llocs de realització

La prova es realitzarà en cada provincia el dia 26 de setembre a les 9:30 hores a les seus que s'indicaran quan es publiquen els llistats d'assistents a la prova (a partir del 10 de setembre).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA