Direcció General de Personal

Convocatòria 2015/2016

Inici > Capacitació > Convocatòria 2015/2016

Image Map
Terminis Accés

  Sol·licitud d'inscripció (incompatible amb la inscripció a les proves)

  Des de la publicació de la convocatòria fins el dia 9 de novembre

 • Accés

  Llistat provisional de sol·licituds admeses

  A partir del 16 de novembre

 • Accés

  Confirmació de la participació als cursos

  Fins el 26 de novembre

 • Accés

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses

  A partir del 2 de desembre

 • Accés
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA