Direcció General de Personal

Convocatòria PFLT 2012/2013

Inici > Capacitació > Convocatòria 2012/2013

Confirmació

 • Tots els participants en les proves de recuperació han de confirmar la seua assistència a través de l'enllaç següent entre el 21 d'agost i el 4 de setembre.
  No confirmar implicarà la no realització la prova.
 • Accés al formulari de confirmació d'assistència.

Recorde llegir les bases establides per la convocatòria abans d'inscruire's als cursos

Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. En cas de voler fer algun canvi, quan s’intente inscriure a un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l’enllaç per poder renunciar a l’anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s’estiga dins de termini.

Inscripció als cursos específics

Inscripció als cursos de nivell

Llistats definitius d'admesos i exclosos

Llistat d'admesos

Llistat d'exclosos

Cursos(ACTUALITZAT) que no s'impartixen per falta de matrícula

Llistat dels cursos (actualitzat)

AL·LEGACIONS

Termini: del 16 al 26 de gener, ambdós inclosos.

Què fer?: s'ha d'enviar per correu electrònic l'al·legació adjuntant la documentació corresponent a cefire@gva.es

Com fer el correu?: en l'assumpte han d'indicar AL·LEGACIÓ ADMISSIÓ PFLT

Procés: les al·legacions que es presenten dins de termini i que siguen resoltes positivament, implicaran la confirmació de la participació.

Horari dels cursos

Nivells de llengua (0, 1, 2 i 3):

 • Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 20:30
 • En el CEFIRE de València s'oferix un curs de Nivell 3 (13SP51IN206) de 10:00 a 12:30

Cursos específics A i B:

 • Horari: de 18:00 a 20:00
 • Sessions: 4, 11, 18 de febrer, 15 d'abril i 6 de maig
 • En el CEFIRE de València s'oferix un curs Específic B en valencià (13SP51IN184) i un en anglés (13SP51IN273) de 10:00 a 12:00

Curs específic D:

 • Horari: dilluns, de 18:00 a 20:30
 • En el CEFIRE de València s'oferix un curs Específic D (13SP51IN224) de 10:00 a 12:30
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA