Direcció General de Personal
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA