D.G. de Política Científica

BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

Inici > Beques> Convocatòries 2012

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS

ACRÒNIM: GV
DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

EN L'ORGANISME D'INVESTIGACIÓ: De l'1 al 30/06/2011

EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ: 10 dies hàbils des del fi de la data de presentació en l'organisme d'investigació

ESTAT: RESOLTA
Normativa Procediment de sol·licitud
Tramitació de la sol·licitud amb firma digital Tramitació de la sol·licitud sense firma digital
Documents que acompanyen la sol·licitud Resolucions
Esmena Documents de justificació i seguiment
Memòria de resultats

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)


RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT

PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT


Data límit de presentació: 20 de febrer de 2013


PROJECTES D'I+D PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2012.
ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT


Data límit de presentació: 30 de novembre de 2012DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ A L'ANY DE FINALITZAR EL PROJECTE

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA