Secretaria Autonòmica d'Educació

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciŕ és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valenciŕ. La Junta Qualificadora ha fet possible que el valenciŕ s'estenga als ŕmbits d'ús on havia estat marginat: els mitjans de comunicació, l'administració i, també, l'ŕmbit laboral i comercial, seguint les directrius de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valenciŕ.

És significatiu, en l'aspecte de dinamització, el fet que la majoria dels municipis valencians, des de les grans ciutats a les localitats més menudes, tant de les comarques de predomini lingüístic valenciŕ com de les comarques de predomini lingüístic castellŕ, tenen veďns matriculats en les proves.

L'objectiu de la JQCV és aproximar-se encara més als usuaris. Per aixň, la informació i els materials s'envien a més de 2.700 punts de difusió: administracions públiques, centres d'informació públics i privats, biblioteques, centres d'informació juvenil, etc.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA