Logo Generalitat


Cultura i l'Arquebisbat es reuneixen per a valorar l'estat real de les bigues de l'Arcada Nova de la catedral de València

  • Tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni han constatat que hi ha una deterioració d'algunes bigues, però sense risc imminent d'esfondrament
  • En la reunió amb el conservador del Capítol s'ha acordat que es presentarà una memòria valorada per a solucionar aquest problema puntual

(15/05/2019) - Tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni han constatat que hi ha una deterioració d'algunes bigues, però sense risc imminent d'esfondrament
- En la reunió amb el conservador del Capítol s'ha acordat que es presentarà una memòria valorada per a solucionar aquest problema puntualLa Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana ha enviat un equip de tècnics per a realitzar una primera valoració visual de l'estat de l'Arcada Nova, després de tindre coneixement d'un possible risc de col·lapse d'aquesta a través dels mitjans de comunicació.

L'equip tècnic ha estat acompanyat pels responsables de patrimoni del Capítol i, després de la inspecció ocular, han desestimat que hi haja risc imminent de col·lapse en l'Arcada Nova de la catedral de València. Els tècnics han constatat l'existència de la deterioració d'algunes bigues del sostre, que han de ser reparades amb celeritat.

Així mateix, s'ha mantingut una reunió en la qual s'ha traçat un pla d'actuació tant per a resoldre els problemes puntuals de la sostrada de la Loggia, com per a accelerar la resolució dels projectes presentats en l'Administració pendents d'autorització.

Com a primer punt de la reunió, el personal tècnic de Patrimoni ha demanat als religiosos una priorització dels assumptes pendents entre les dues parts, i el Capítol ha reclamat, com a primera intervenció, per davant de les bigues, la resolució de les goteres a la capella del Reliquiari.

Bigues de l'Arcada Nova

En la reunió de les dues tècniques de Patrimoni i el subdirector general de Patrimoni i Museus, Antonio Bravo, amb el conservador del patrimoni artístic del Capítol, Jaime Sancho, el canonge fabriquer Ramón Fita i el canonge arxiver Vicent Pons, s'ha acordat que es presentarà una memòria valorada per a dur aterme la reparació de les bigues de l'Arcada Nova de la Seu.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni s'ha compromés a analitzar amb diligència aquest document perquè les obres es puguen escometre el més prompte que siga possible. Així mateix, s'ha oferit la col·laboració dels tècnics de Patrimoni per a la redacció d'aquesta memòria valorada.

En la mateixa reunió també s'ha posat de manifest, per part de l'Administració autonòmica, la necessitat que el Capítol complemente els projectes que hi ha pendents amb informes que tinguen en compte valors arqueològics, històrics, arquitectònics i artístics, tal com s'estableix en l'article 35.4 de la Llei 4/1998 de patrimoni cultural valencià i que, en reiterades ocasions, s'ha sol·licitat tant per via escrita com en reunions presencials.

Des de la Direcció General de Cultura i Patrimoni s'han autoritzat, en els últims anys, deu projectes relacionats amb la catedral de València que han sigut presentats amb els seus corresponents informes justificatius. Així, "ha quedat palés que la Generalitat no bloqueja cap projecte, sinó que està a l'espera de la documentació necessària per a prendre una decisió fonamentada".

Els projectes pendents són els de 'Restauració de la Loggia, escala d'accés i pont a la Basílica', recuperació de la girola gòtica que recau a la plaça de l'Almoina, el Projecte de restauració de la caixa de l'escala de l'Arxiu i el Projecte de restauració de l'accés i sala del Micalet.

Goteres capella del Reliquiari

L'equip tècnic desplaçat fins a la Catedral ha aprofitat la visita per a valorar, novament, l'estat de la capella del Reliquiari, suposadament afectada per filtració d'aigua de pluja.

Acompanyats pels responsables del Capítol, han constatat que les goteres no han causat danys estructurals i les dues parts han consensuat la necessitat de presentar una altra memòria valorada com a pas previ a l'autorització de les obres per a reparar les filtracions. En Patrimoni s'espera aquest document des de gener d'aquest mateix any, quan es va enviar a la Catedral un requeriment oficial.

En aquesta mateixa línia, l'Administració autonòmica també està a l'espera dels informes dels òrgans consultius - Consell Valencià de Cultura, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR+I), Universitat de València i Universitat Politècnica de València - per a prendre una decisió definitiva sobre la possible eliminació del mur que envolta la façana de les Absidioles, tal com proposa un dels projectes que roman sense aprovar en la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

La Llei 4/98 de patrimoni cultural valencià impedeix la intervenció irreversible en un monument declarat BIC i aquest ho és des de 1931. En el Catàleg de Béns i Espais Protegits de l'Ajuntament de València consta la protecció integral de la Catedral.

En la reunió s'ha estat també d'acord tant en la complexitat de la decisió com en la necessitat que estiga avalada pels òrgans consultius i tinga un alt consens social.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat