Logo Generalitat


La biblioteca digital Bivaldi supera el milió de pàgines vistes en 2019

  • Bivaldi ha arribat als 122.000 usuaris i usuàries a l'any
  • L'obra més consultada és la traducció de Vicent Blasco Ibáñez de 'El libro de las mil noches y una noche', editada per Prometeo en 1899

(14/01/2020) - Bivaldi ha arribat als 122.000 usuaris i usuàries a l'any
- L'obra més consultada és la traducció de Vicent Blasco Ibáñez de 'El libro de las mil noches y una noche', editada per Prometeo en 1899La biblioteca digital Bivaldi ha superat el milió de pàgines visitades durant 2019, exactament han sigut 1.099.763 les pàgines que han sigut consultades pels 120.000 usuaris i usuàries que han accedit al portal.

Bivaldi és la biblioteca digital de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu amb un repositori de 8.380 obres que en conjunt sumen prop de 900.000 imatges. El personal tècnic bibliotecari s'encarrega de reunir, organitzar i difondre les col·leccions, dinamitza els continguts per a acostar-los als usuaris a través del portal i les xarxes socials, i així impulsa l'interés pel patrimoni bibliogràfic valencià a escala mundial a través dels seus acords amb Hispana, Europeana i la World Digital Library.

Respecte a les obres més consultades en 2019 es mantenen alguns 'clàssics de la Bivaldi' com la traducció de Vicent Blasco Ibáñez de 'El libro de las mil noches y una noche' editada per Prometeo en 1899, les 'Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia (1797)' d'Antoni Josep Cavanilles, el 'Examen maritimo theorico práctico, o tratado de mechanica aplicado a la construccion, conocimiento y manejo de los navios y demas embarcaciones' de Jordi Joan i Santacilia i el 'Vita Christi, vida e mort del nostre Redemptor Jesus (22 agost 1497)' d'Isabel de Villena.

Un altre grup d'obres que se situen entre les deu més consultades comparteixen com a matèria la història valenciana: 'Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia (1878-1880)' de Gaspar Escolano i la 'Historia de la ciudad y Reino de Valencia (1845-1847)' de Vicent Boix, que juntament amb els portals digitals dedicats a Lluís Vives i Gregori Mayans desperten una gran atenció.

De manera singularm enguany 'La Biblia vulgata latina (1793) traducida en español y anotada por el padre Phelipe Scio de San Miguel de las Escuelas Pías; tomo VI del Antiguo Testamento', i la 'Rondalla de Rondalles a imitació del cuento de cuentos de Don Francisco de Quevedo y de la historia de histories de... (1768)', de Lluís de Galiana i Cervera, han pujat al rànquing d'obres més consultades de la Bivaldi.

Finalment, l'interés despertat per l'univers de Blasco Ibáñez continua captivant el món, i a més de l'obra més visitada de tota la biblioteca digital, hi ha altres dues situades en el nové i desé lloc del rànquing d'obres més consultades: la seua novel·la 'La araña negra / novela escrita por Vicente Blasco Ibáñez; ilustración del distinguido artista Eusebio Planas. Barcelona: Seix, 1892-1893' i l'històric diari 'El Pueblo: diario republicano de la mañana. (1894-1939). (1894-1939)', fundat per Vicent Blasco Ibáñez.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat