Eleccions Sindicals 2010

Inici > Cens per DNI

Eleccions Sindicals 2018 (Juntes de Personal Docent no Universitari)

Recerca en cens per DNI


Instruccions:

Per raons de seguretat i eficàcia, només es permet la consulta via DNI.

Escriviu el vostre DNI amb 1 ó 2 números 0 davant, segons si el DNI consta de 8 ó 7 dígits, i polseu Enviar.

Exemple: 011111111 per al DNI 11.111.111 i 001111111 per al DNI 1.111.111


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA