D.G. de UNIVERSITAT I ESTUDIS SUPERIORS

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

IniciProves d'accés

PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés a la universitat curs 2015-2016

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ

CALENDARI

REUNIONS DE COORDINACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL PROVA D'ACCÉS PAU

NORMATIVA

ACTES MATÈRIES

ESTADISTIQUES

ACCÉS AL PORTAL DE L'ALUMNE

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA D'ACCÉS DELS CURSOS ANTERIORS (Inclou exàmens dels cursos anteriors)

Accés a la Universitat per a Majors de 25,40 i 45 anys

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés a la universitat del CURS 2015-2016

CALENDARI

INFORMACIÓ GENERAL DE LA PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS

NORMATIVA

INFORMACIÓ RELATIVA A EXÀMENS DELS CURSOS ANTERIORS

ESTADISTIQUES DELS CURSOS ANTERIORS

ENLLAÇ PER A MATRICULA I LLOC D'EXAMEN DE LES UNIVERSITATS

CONSELLERIA D'EDUCACION, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA