Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu

Nom
Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Mecenatge Cultural, Científic i Esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
01_Text Projecte.pdf 26/01/2018
11_Informe no submissió Comissió Inclussió i Drets Socials.pdf 26/01/2018
14_ Al·legacions Habitatge Obres Públiques i Ordenació del Territori.pdf 26/01/2018
31_Informe Sotssetaria.pdf 26/01/2018
02_Tramit informació publica.pdf 26/01/2018
12_Informe no necessitats informe competitividad.pdf 26/01/2018
15_Al·legacions Transparència Participació.pdf 26/01/2018
03_Resolució inici.pdf 26/01/2018
25_Informe Sotssecretaria.pdf 26/01/2018
28_Dictamen Comité econòmic i social.pdf 26/01/2018
29_Informe CV Cultura.pdf 26/01/2018
06_Informe econòmic.pdf 26/01/2018
07_Al·legacions Sanitat Universal i Salut Pública.pdf 26/01/2018
08_Informe Impacte de gènere.pdf 26/01/2018
10_Impacte infància i adolescència.pdf 26/01/2018
13_ Al·legacions Medi Ambient i Canvi Climàtic.pdf 26/01/2018
20_Al·legacions Informe DG Tributs i Pressuposos.pdf 26/01/2018
23_Informe DG Presupuestos.pdf 26/01/2018
32_Dictamen Consell juridic consultiu.pdf 26/01/2018
04_Informe Advocacia.pdf 26/01/2018
05_Informe necessitat i oportunitat.pdf 26/01/2018
30_Informe al·legacions Comite Ec i CVC.pdf 26/01/2018
09_ Informe impacte família.pdf 26/01/2018
27_ Acord Consell aprovació tramitació amb texte.pdf 26/01/2018
16_Al·legacions Vice i Igualtat i Pol Inclusives.pdf 26/01/2018
17_Al·legacions Presidència.pdf 26/01/2018
18_Informe DGTIC PL Mecetnatge cultural CV_firmado.pdf 26/01/2018
19_ Al·legacions Economia Comerç i Treball.pdf 26/01/2018
21_Al·legacions Justícia Administració Pública.pdf 26/01/2018
22_Memòria econòmica.pdf 26/01/2018
24_Informe al·legacions Conselleries.pdf 26/01/2018
26_ Informe Intervenció General.pdf 26/01/2018
Avantprojecte de Llei de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern.
10_Informe DG Funció Pública.pdf 11/05/2017
11_Informe de la DG Tecnologies de la informació.pdf 11/05/2017
12_Informe infancia familia.pdf 11/05/2017
14_Informe sector públic.pdf 11/05/2017
16_Al·legacions conselleries.pdf 11/05/2017
17_Informe DG Pressupostos.pdf 11/05/2017
18_Informe complementari DG Funció Pública.pdf 11/05/2017
21_Informe del CVC sobre l'avantprojecte Llei IVAM-2.pdf 11/05/2017
22_Informe no afectació a drets socials.pdf 11/05/2017
07_Informe no afectació a interessos legítims ciutadans.pdf 11/05/2017
15_Informe sotssecretaria.pdf 11/05/2017
01_Proposta + Avantprojecte Llei IVAM.pdf 11/05/2017
02_informe-art-69-sotssecretari-2.pdf_red_1.pdf 11/05/2017
03_Informe necessitat i oportunitat.pdf 11/05/2017
04_resolucio-inici-i-tramitacio.pdf_red_1.pdf 11/05/2017
05_Informe Advocacia General.pdf 11/05/2017
06_Informe sobre cometitivitat.pdf 11/05/2017
08_Informe coordinació informàtica.pdf 11/05/2017
09_Memoria economica.pdf 11/05/2017
13_Informe impacte de gènere.pdf 11/05/2017
19_Certificació acord del consell.pdf 11/05/2017
20_Dictamen CES reguladora del IVAM.pdf 11/05/2017