Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ORGANITZACIONS SINDICALS DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER EDUCATIU.

PROJECTE D'ORDRE ____/2018, DE____ DE 2018, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES...

MODIFICACIÓ ORDE BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA COMINITAT VALENCIANA

Projecte d'orde de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'orde 39/2016, de 27 de juliol, per la qual...

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

    Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases...