Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de decret sobre la jornada lectiva del personal docent i el nombre màxim d'alumnat per unitat

Projecte de decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els...

Projecte de l'Ordre de catàleg de les EOI

Proposta d’Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials...

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Segell de Qualitat Lingüística i es regulen directrius per a aplicar-lo

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, prèviament a...

Mostrant 1 - 5 de 8 resultats
Articles per pàgina 5
de 2