Detall notícia

El Consell aprova la derogació del decret de plurilingüisme

29/12/2017

El Ple del Consell ha aprovat la derogació del Decret 9/2017, de 27 de gener. Aquesta normativa establia el model lingüístic educatiu valencià i en regulava l'aplicació en els ensenyaments no universitaris.

Aquest decret es va aprovar amb l'objectiu de garantir la competència lingüística de manera efectiva de les dues llengües oficials i un millor domini de l'anglés per a l'alumnat.

Actualment s'està tramitant a les Corts la proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, que conjumina els objectius de garanties d'aprenentatge de llengües. Està previst que aquesta llei acabe la seua tramitació dins del termini i en la forma escaient per a ser aplicada a partir del curs 2018-2019.

Com a conseqüència d'això, i per tal de racionalitzar l'ordenació jurídica del plurilingüisme, es fa convenient procedir a la derogació del Decret 9/2017.