Detall notícia

Marzà: 'L'augment econòmic de les ajudes i l'avanç de la convocatòria evidencien el nostre compromís amb les escoles de música i dansa'

07/03/2018

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les dues resolucions per les quals es convoquen les subvencions dirigides a centres d'ensenyament no reglat de dansa, música i dansa, i música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre.

Les subvencions convocades arriben als 9.527.275 euros, és a dir, un 38,26% més que l'any passat, i tenen com a objectiu contribuir a finançar el funcionament dels centres d'ensenyament no reglat que imparteixen música i dansa, amb el propòsit d'impulsar i promocionar aquestes escoles.

Segons el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, "l'augment econòmic de les ajudes i l'avanç de la convocatòria d'aquestes evidencien el nostre compromís amb les escoles de música i dansa".

En concret, la convocatòria de subvencions per a escoles de dansa preveu un total de 150.000 euros, i la referida a escoles de música i escoles de música i dansa, un total de 9.377.275 euros.

Novetats

La nova convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2018 preveu un increment de la quantia que s'assignarà inicialment a les escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal. En concret, es passa d'assignar 500 a 1.500 euros per cada localitat atesa.

La quantitat restant es repartirà entre tots els sol·licitants segons les despeses generades en el curs escolar, fins a cobrir un màxim del 33% de les despeses del pressupost de cada una de les entitats sol·licitants, percentatge que també s'ha incrementat, atés que en l'anterior convocatòria el màxim que s'arribava a cobrir era del 25%.

A més, també s'han ajustat les puntuacions corresponents al barem amb l'objectiu d'afavorir els projectes d'innovació, la qualitat de l'oferta formativa i l'estabilitat en la contractació del personal docent de les escoles.

Cal destacar l'avanç de la publicació de les convocatòries en cinc mesos respecte a anys anteriors, a causa de l'interés de la Conselleria per agilitzar tot el procediment i, d'aquesta manera, poder avançar també la resolució de la concessió de les ajudes.

Les entitats interessades a sol·licitar les subvencions que actualment estiguen inscrites en el Registre de Centres Docents tindran de termini fins al 28 de març per a presentar la seua sol·licitud. Quant a aquelles entitats que s'inscriguen en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la data de publicació de la convocatòria, tindran de termini per a sol·licitar la subvenció entre el 7 i el 17 de maig.