Detall notícia

El 48,5% d'aspirants ha superat la primera part de les oposicions a places docents

11/07/2018

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat, als taulers d'anuncis de cada tribunal, els resultats de la part A de la fase d'oposicions al cos de docents d'Infantil i Primària.

Els aspirants a aquestes places de funcionaris docents de carrera opten a un total de 3.000 places de les especialitats d'Infantil, Anglés, Educació Física, Música, Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica, i Primària.

Dels 14.154 aspirants que s'hi han presentat, 6.871 han passat la part A, xifra que suposa un 48,5% del total d'opositors.

Per especialitats, en Educació Infantil s'han presentat 4.853 opositors i han superat aquesta part 2.169, un 44,6%. En Anglés s'han presentat 1.371 aspirants i han superat aquesta part 648, un 47,2%. Per a Educació Física s'han presentat 828 opositors i han superat la part A 456, un 55%.

Pel que fa a Música, s'han presentat 471 aspirants i han superat aquesta part 271 persones, un 57,5%. En matèria d'Audició i Llenguatge, s'han presentat 1.229 persones i han superat aquesta part 670, un 54,5%. En Pedagogia Terapèutica, dels 927 presentats, han superat aquesta part 384 aspirants, un 41,4%. Finalment, en Educació Primària, dels 4.475 presentats, han superat aquesta part 2.273, un 50,7%.

Per comarques, als tribunals d'Alacant han superat la part A de la prova 2.612 persones de les 5.268 que s'hi han presentat, un 49,5%. Als de Castelló han superat aquesta part teòrica 953 persones de les 1.820 presentades, un 52,3%. Als de València l'han superada 3.306 aspirants dels 7.065 presentats, un 46,8%.

La prova A de la fase d'oposició és la teòrica, va començar el 26 de juny en un total de 229 tribunals i és la primera de les dues de què consta la fase d'oposició.

En aquesta prova les persones aspirants han redactat i llegit un tema. A més, també han desenvolupat un supòsit pràctic. Les persones que superen la prova teòrica tornaran als tribunals d'oposicions per a realitzar la part B.

En la prova B de la fase d'oposicions, els aspirants presentaran una programació didàctica i hauran de defensar una unitat didàctica. Aquesta prova comença 24 hores després de la publicació dels resultats de la prova A i té lloc fins al 16 de juliol, quan acaba la fase d'oposició.

Les notes de la prova B i la mitjana amb la part A es publicaran el mateix dia 16 de juliol als taulers d'anuncis de cada tribunal.

Cal recordar que aquestes oposicions consten de dues fases: la fase d'oposició i la fase de concurs, que començarà el dia 17 de juliol. D'aquesta manera, fins al 20 de juliol tindrà lloc el lliurament de mèrits per part dels opositors que han superat la fase d'oposició.

Una vegada publicats els mèrits, es farà la mitjana entre els resultats de les dues fases i el 26 de juliol es publicarà en el web de la Conselleria la relació d'aspirants que han aconseguit una de les 3.000 places de funcionaris docents de carrera.