Detall notícia

Educació crea el Conservatori Professional de Dansa a Castelló

19/10/2018

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport crea el Conservatori Professional de Dansa a Castelló de la Plana.

L'objectiu és vertebrar els ensenyaments artístics professionals en tot el territori de la Comunitat Valenciana i oferir un servei públic a Castelló que atenga la demanda dels ensenyaments professionals de dansa.

El nou conservatori està ubicat en un edifici propietat de la Conselleria a la localitat de Castelló, compartit amb l'IES La Plana. Té capacitat per a 180 alumnes i disposa de les instal·lacions adequades per a impartir els ensenyaments professionals de dansa.

L'aplicació i execució del decret comportarà un increment de despeses en el programa d'Ensenyament Secundari, que afectarà el capítol I de despeses de personal, amb la incorporació gradual fins als cursos 2023/2024 de 13 professors, a més de personal no docent (un auxiliar de gestió i un subaltern) i el corresponent equip directiu (director, secretari i cap d'estudis), el capítol II de despeses de funcionament i el capítol VI.

Els increments previstos són els següents:

2018
Capítol I: 8.633,04 €
Capítol II: 12.612,78 €
Capítol VI: 20.200 €

2019
Capítol I: 107.214,30 €
Capítol II: 14.990,77 €

2020
Capítol I: 56.332,15 €
Capítol II: 17.380,28 €

2021
Capítol I: 84.498,22 €
Capítol II: 19.677,57 €

2022
Capítol I: 84.498,22 €
Capítol II: 22.044,03 €

2023
Capítol I: 98.581,26 €
Capítol II: 24.410,49 €

2024
Capítol I: 84.498,22 €


Així mateix, hi ha una previsió d'increment d'ingressos, derivat del pagament per l'alumnat de les taxes corresponents. Així, les 30 places oferides el curs 2018/2019 tenen una previsió d'ingressos de 12.570,60 €, i el total de places (180) que s'oferiran el curs 2023/2024 tenen una previsió d'ingressos de 72.348,60 €.

Arxius relacionats