Detall notícia

Educació crea una escola d'Educació Infantil de primer cicle a San Miguel de Salinas

19/10/2018

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es crea una escola d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat de la Generalitat, a la localitat de San Miguel de Salinas (Alacant).

La nova escola atén part de la demanda d'escolarització de primer cicle d'Educació Infantil de la zona i està ubicada en un edifici propietat de l'Ajuntament de la localitat.

El centre, denominat Escuela de Educación Infantil Maestro Enrique, està compost per tres unitats d'Educació Infantil de primer cicle i té una capacitat de 40 places escolars.

Les activitats de l'escola s'han iniciat en aquest curs escolar 2018-2019 i disposa d'1 mestre d'Educació Infantil i 4 educadors d'escola infantil.

La creació de l'escola d'Educació Infantil comportarà un increment en les despeses del programa d'Ensenyament Primari. El desglossament és el següent:

- Capítol I: 128.842,84 € anuals (pressupostats 44.648,39 € en l'exercici 2018).
- Capítol II: 62.983,25 € anuals.
- Capítol VI: 5.968,88 €, finançats amb càrrec a les dotacions pressupostàries d'equipament per aquest exercici.