Detall notícia

El Consell declara bien de interés cultural el santuario y las termas romanas de Mura en Llíria

09/11/2018

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara bé d'interés cultural en la categoria de zona arqueològica el santuari i les termes romanes de Mura, a Llíria.

A més de la declaració com a bé d'interés cultural, el decret estableix també el règim de la zona arqueològica, i s'indiquen els usos permesos i el règim d'intervenció en la zona protegida.

Cal recordar que la tramitació de l'expedient es va iniciar per una resolució d'incoació de 9 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Després de la incoació, s'ha seguit el procediment legalment previst, i s'han sol·licitat informes a les conselleries afectades, sense que conste cap al·legació en la declaració.

A més, en l'expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i de la Universitat de València-Estudi General. També consta un pronunciament de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, d'aprovació d'una proposició no de llei per a garantir la protecció, la conservació i la promoció del santuari oracular i les termes de Mura.

El santuari i les termes romanes de Mura constitueixen un dels conjunts arqueològics i arquitectònics monumentals més singulars i importants de la Hispània Romana, i manté un bon estat de conservació. Les restes conservades formen part d'un complex de caràcter públic en què es diferencien dues zones: una religiosa (santuari) i un conjunt termal doble amb les seues dependències dotacionals.

El jaciment està integrat per quatre parts principals: les vies (via dels temples i via de les termes, amb dos monuments funeraris); la part del temple grec i taverna (amb restes d'un edifici en forma de temple grec i d'una taverna que conserva restes de pintures al fresc de les seues estances); la part amb restes d'una construcció anokmenada hospitia o hospitalia i d'un altre temple; i la part de les termes (amb dos edificis termals i dependències de serveis).

Cal destacar que Llíria, antiga Edeta, és juntament amb Saguntum i Valentia una de les ciutats de referència del nostre territori per a les èpoques ibèrica i romana. Les restes més monumentals i representatives d'aquesta antiga ciutat romana són, fins hui, les que corresponen a l'àmbit ocupat pel santuari i les termes romanes de Mura. En un primer moment aquest espai corresponia a una zona situada fora de l'urbs. A partir de mitjan del segle I dC la ciutat creix amb la construcció de nous espais públics que impliquen l'ampliació de l'urbs romana que absorbeixen els antics monuments funeraris.

Arxius relacionats