Detall notícia

Cultura reconeix la Col·lecció Museogràfica Permanent d'Arts i Oficis de Monòver

26/06/2020

- Reuneix milers de béns mobles del patrimoni històric, etnològic, documental, bibliogràfic i audiovisual que il·lustren les tradicions i les formes de vida tradicionals de Monòver
- És el producte de la passió de José María Román Amat (1923-1996), comerciant de Monòver, per la recuperació de la memòria etnogràfica i històrica del seu pobleLa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha reconegut la Col·lecció Museogràfica Permanent d'Arts i Oficis de Monòver, de l'Associació del Museu d'Arts i Oficis de Monòver (Alacant), com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. En l'enllaç següent es pot consultar la publicació al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana': consultar ací.

La CMP d'Arts i Oficis de Monòver és el producte de la passió de José María Román Amat (1923-1996), comerciant de Monòver, per la recuperació de la memòria etnogràfica i històrica del seu poble. Reuneix milers de béns mobles del patrimoni històric, etnològic, documental, bibliogràfic i audiovisual que il·lustren les tradicions i les formes de vida tradicionals de Monòver en l'evolució des del món preindustrial fins a les darreries del segle XX.

La CMP, històricament denominada Museu d'Arts i Oficis de Monòver, es custodia i es mostra per a la visita pública, des de l'any 1969, a la planta superior del local on s'ubica el negoci familiar, situat al número 11 de l'avinguda de la Constitució de Monòver.

Amb el reconeixement oficial, la Conselleria aprecia la rellevància singular d'una iniciativa exemplar construïda des de la base per una família absolutament compromesa amb el patrimoni local, que té el mèrit addicional de concitar el suport entusiasta i actiu de la societat civil per mitjà de l'Associació Cultural Museu d'Arts i Oficis de Monòver, i de la corporació municipal.

La tramitació administrativa del reconeixement de la CMP ha sigut impulsada per l'Ajuntament de Monòver, que ha aportat els mitjans humans i tècnics necessaris per a la preparació de la documentació i per a orientar l'associació en la formulació de la sol·licitud, d'acord amb els hereus de José María Román Amat.