Detall notícia

El Consell aprova convenis amb set ajuntaments per a finançar centres docents de persones adultes

31/07/2020

- Es tracta dels ajuntaments d'Alboraia, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta
- La conselleria destinarà per a aquests convenis 1.066.030 eurosEl Ple del Consell ha aprovat convenis de col·laboració amb els ajuntaments d'Alboraia, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta per al finançament dels centres docents municipals d'educació de persones adultes.

Per a dur-ho a terme, Educació de la Generalitat destinarà 1.066.030 euros en total, 152.290 euros per a cadascun dels convenis, la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2020. D'aquesta manera contribuirà al finançament de les despeses de personal docent contractat i altres despeses derivades d'impartir els programes formatius corresponents.

Per la seua banda, els ajuntaments d'Alboraia, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta han d'incloure, en l'oferta educativa dels seus centres, programes d'alfabetització i per a adquirir formació bàsica de persones adultes fins a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària, i programes que faciliten la participació i l'obtenció de titulacions per a accedir al món del treball i als diferents nivells educatius.

Així mateix, han d'incloure cursos de preparació d'accés a la universitat i programes que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental; així com programes de promoció del coneixement de la realitat valenciana, especialment quant a la llengua i la cultura.

D'altra banda, els ajuntaments han de dur a terme la contractació del personal docent necessari per a impartir les accions formatives i comunicar a la Conselleria la relació d'aquest personal.

També han de justificar les despeses, facilitar la supervisió del funcionament del centre per la Inspecció d'Educació i les unitats administratives de la Direcció General de Centres. A més, han d'assegurar l'existència de pressupost municipal necessari per a donar cobertura a les despeses de personal docent, no docent i de funcionament i s'han de sotmetre a les actuacions de control financer que legalment siguen corresponents.