Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
10 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
 
2. Pla d'igualtat del personal docent
 
3. Torn obert de paraula.