Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
16 d'abril de 2020.

Temes a tractar:


1. Informació de la reunió de la "Conferencia Sectorial de Educación" (estatal), amb el Ministeri, que tindrà lloc el 15 d'abril.

2. Instruccions de 18 d'abril de 2020 de la Direcció General de Personal Docent per a la cobertura urgent de llocs de treball de personal docent durant el període de suspensió de l'activitat educativa presencial.

3. Instrucció de 17 d'abril de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'estableixen mesures referents a l'adaptació de la gestió administrativa de les incapacitats temporals, excedències, permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport durant l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

4. Torn obert de paraula.

 
Anar a convocatòria.