Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial de Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de novembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca el procediment per a la incorporació a la borsa de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per l'ordre 12/2018 que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició. 
 
2. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent  per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
 
3. OPO 2019-2020.
 
4. Torn obert de paraula.