Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de març de 2018
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels centres de titularitat pública de primer cicle d'Educació Infantil.
 
2. Torn obert de paraula.