Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
4 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 9 de novembre i 1 de desembre de 2017 i 9 de gener i 8 de febrer de 2018.
 
2. Esborrany de resolució de la direcció general de Centres i Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les Ensenyances Artístiques Superior d'Art dramàtic, Dansa i Música.
 
3. Proposta de mesures per a seguir avançant en la millora de la qualitat de l'educació i la millora de les condicions laborals del professorat.  
 
4. Torn obert de paraula.