Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
17 de maig de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Proposta de Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.
 
2. Convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el curs escolar 2017-2018.
 
3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.