Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.
 
2. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.
 
3. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019.
 
4. Resolució del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 
5. Torn obert de paraula.