Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
20 de setembre de 2018.
Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 17 de maig de 2018.

2.Proposta de Resolució conjunta de XX de XX de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.

3. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

4. Projecte d'ORDRE  xx/ 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació en la Comunitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.