Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 
 
2.OPO 2019-2020.
 
3. Torn obert de paraula.