Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
23 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 15 de novembre de 2018, 12 de febrer i 4 de març de 2019.
 
2. Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es regula la visita de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana.
 
3. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
4. Torn obert de paraula.