Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari.

2. Firma de l'ACORD subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

Anar a convocatòria.