Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
17 d'octubre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 17 i 24 de gener, 28 de febrer i 9 de maig de 2019.

2. Oferta Pública d'Ocupació de Personal Docent 2019.

3. Disposició Transitòria dels ROFs d'Intantil i Primària i de Secundària.

4. Avantprojecte d'ORDRE XX/2019, de __ de __, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a
l'accés als llocs de treball docents.

5. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.