Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
23 d'octubre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de març i 27 de juny de 2019.
 
2. Oferta Pública d'Ocupació de Personal Docent 2019.
 
3. Torn obert de paraula.