Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de novembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 4 d'abril de 2019.
 
2. Proposta de distribució de l'oferta pública d'ocupació per especialitats.
 
3. Ordre per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
 
4. Torn obert de paraula.