Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
12 de desembre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de les reunions celebrades el 23 de maig i 4 de juliol de 2019.

2. Resolucions del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per les quals s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 i 2019-2020.

3. Annex II Característiques de la prova de contingut pràctic (Convocatòria accés a grup superior)

4. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.