Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
14 de gener de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1.  PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat.
 
2. PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Centes Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.