Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
6 de febrer de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de RESOLUCIÓ de XX de XX de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació Professional Bàsica. 
 
2.Torn obert de paraula.