Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
12 de març de 2020.

Temes a tractar:


1. Continuació de la RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020,  de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

2. Projectes de Decret de xx de xx, del Consell, pels quals s'establixen per a la Comunitat Valenciana els currículum de 10 cicles formatius.

3. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.