Novetats

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
13 de maig de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 26 de setembre i 28 de novembre de 2019.
 
2. Document informatiu de prevenció de riscos laborals sobre  "Mesures preventives enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) per al personal docent i no docent en les tasques de gestió a realitzar en els centres docents en la fase 1 del pla per a la transició"
 
3. Resolució de ... maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.
 
4. Torn obert de paraula.