Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 d'octubre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre ___/_____, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de beques a alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional i cursos d'especialització en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
 
2. Projecte de DECRET __/____, de xx de xx, del Consell, pel qual es crea el Centre d'Innovació Digital Avançat de la Formació Professional en la Comunitat Valenciana, CIDA, i s'aprova la seua relació de llocs de treball.
 
3.  Projecte d'Ordre ___/_____, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regula els requisits d'implantació i reconeixement dels centres docents adherits a la mateixa en la Comunitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.