Novetats

Convocatoria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
29 d'octubre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 27 de març, 30 d'abril, 8 i 13 de maig, 25 de juny i 7 de juliol de 2020.
 
2. Protocol de coordinació entre professionals de les conselleries d'Educació, Cultura i Esport i d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de l'atenció primerenca.
 
3. Convocatòria oposicions secundària i altres cossos. Calendari . Continuació.
 
4. Esborrany de les Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2021-2022.
 
5. Torn obert de paraula.
 

Anar a convocatòria.