Novetats

Convocatoria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

 
Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de juliol de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020 de la Direcció General de Personal Docent per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018,  de la  Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. 
 
2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'incorporen a les borses de treball de personal docent a les persones que han accedit a la docència en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura.
 
3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.
 
4. Torn obert de paraula.