Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

 
Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de febrer de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 13 de setembre de 2018.
 
2. Projecte de decret __/2019, pel qual s'estableixen els ensenyaments i el currículum d'idiomes de règim especial de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.