Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
14 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 20 de setembre de 2018.
 
2. Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
 
3. Torn obert de paraula.