Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 d'abril de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de juny, 29 de juliol i 18 d'octubre de 2018.
 
2. Projecte d'Ordre _/2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
3. Projectes de decrets curriculars de cicles formatius de Formació Professional de grau superior.
 
4. Torn obert de paraula.